• Από την αιμοδοσία
    Το προσωπικό στο καθήκον
  • Από την αιμοδοσία

  • Από την αιμοδοσία
    Εθελοντές Αιμοδότες
  • Από την αιμοδοσία
    Χειροτεχνίες από παιδάκια
Φωτογραφία από

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΔΗΜΟΙ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ