greekenglish
     Αρχική arrow Νέα arrow News arrow Σύλλογος Φίλων        

Φόρμα Σύνδεσης

Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Να με θυμάσαι
Υπενθύμιση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό; Δημιουργήστε
Σύλλογος Φίλων

 
                                        ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ
                                                                     (αριθ. Αποφ. ΜΠΑ 2424/06), Β. Παύλου αρ.1, 166 73 Βούλα,
                                                                         Τηλ.: 210-8923760, 210-4220001, Φαξ: 210-4111991
                                                                                                       
 
Ο « Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου "Ασκληπιείο" Βούλας» δραστηριοποιείται από το 2007, είναι μη κερδοσκοπικό- 
κοινωφελές Σωματείο που έχει εγκριθεί με την υπ'αρ. 2424/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 1579/2008 απόφαση) και αριθμεί περίπου 70 μέλη. Είναι διοικητικά ανεξάρτητο από κυβερνητικές, 
εκκλησιαστικές ή άλλες αρχές ή οργανώσεις. Τα μέλη του προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.
Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η υποστήριξη του έργου του Νοσοκομείου

Ο Σύλλογος απευθύνεται σε συμπολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υγείας προκειμένου να ενισχύσουν το
Νοσοκομείο. Οι δωρεές καταβάλλονται απευθείας από τον δωρητή στον προμηθευτή για την εξόφληση του κόστους του ιατρικού 
μηχανήματος που παρεδόθη στο Νοσοκομείο.  Ο Σύλλογος υποστηρίζεται από τις μικρές ή μεγάλες δωρεές των φίλων που 
συμπαραστέκονται στις προσπάθειες του.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του συνίστανται ως ακολούθως: ο Σύλλογος αφού ενημερωθεί από τη Διοίκηση ή από κάποιο 
τμήμα του Νοσοκομείου για την ανάγκη συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος και αφού λάβει τις προδιαγραφές που έχει θέσει το 
τμήμα, προβαίνει σε έρευνα της αγοράς απευθυνόμενος στους προμηθευτές του ιατρικού μηχανήματος, στη συνέχεια λαμβάνει 
προσφορές (και όπου είναι δυνατόν λαμβάνονται τουλάχιστον τρεις), προβαίνει σε  σύγκριση των προσφορών από πλευράς 
χαρακτηριστικών και τιμών, αναζητεί υποψήφιους δωρητές απευθύνοντας επιστολές και κάνοντας προσωπικές επικοινωνίες. 

Όταν ενδιαφερθεί κάποιος δωρητής, ο Σύλλογος προβαίνει στις διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται, ήτοι σύνταξη προσφοράς 
δωρεάς προς το ΔΣ του Νοσοκομείου, επιμέλεια για την υπογραφή και κατάθεσή της στη αρμοδία Γραμματεία του Νοσοκομείου 
για έγκριση από το ΔΣ του Νοσοκομείου, επικοινωνίες με τον προμηθευτή και δωρητή για την εξόφληση του τιμολογίου (ή όταν 
ο δωρητής δεν επιθυμεί να εκδοθεί το τιμολόγιο στο όνομα του, το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του Συλλόγου), ενώ η πληρωμή 
του τιμολογίου γίνεται πάντα από τον δωρητή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, συνεννοήσεις με το 
νοσοκομείο για την παράδοση και την έκδοση του δελτίου αποστολής στο όνομα του Νοσοκομείου με αναφορά ότι η εξόφληση 
γίνεται από δωρητή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρακάμπτονται χρονοβόρες διαδικασίες μέσω επιτροπών κρατικών προμηθειών, 
επιτροπών εμπειρογνωμόνων κλπ ενώ γίνεται έρευνα της αγοράς, το μηχάνημα αγοράζεται σε αφάνταστα καλλίτερη τιμή απ’ 
ότι θα το αγόραζε το Νοσοκομείο, δεν περνούν χρήματα ούτε από το Νοσοκομείο ούτε από το Σύλλογο ενώ για τον  δωρητή 
η αξία (κατά ποσοστό 20%) του ιατρικού μηχανήματος προς κρατικό νοσοκομείο αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα (άρθρο 9 
του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος άρθρο 9 παρα 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν 3842/2010). 

Τα λειτουργικά του έξοδα γραμματειακή, λογιστική, διοικητική υποστήριξη, δημόσιες σχέσεις, προσέγγιση δωρητών, διερεύνηση 
προσφορών για διάφορα ιατρικά μηχανήματα καλύπτονται από μέλη του Συλλόγου και συνεπώς οι ετήσιες συνδρομές και τέλη 
εγγραφής των μελών κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου και δεν χρησιμοποιούνται ενώ οι  δωρεές 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το Νοσοκομείο.


ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΡΗΤΕΣ


ΜΕΛΗ ΔΣ
1. Πασχαλιά Τιμαγένη Πρόεδρος (δικηγόρος)
2. Γεώργιος Λεβέντης  Αντιπρόεδρος (Καθηγητής Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/ιου Αθηνών)    
3. Ιουλία Ρεδιάδου  Γενική Γραμματεύς- Προσωρινός Ταμίας  (φιλόλογος)
4. Δημήτρης Αναγνωστόπουλος Μέλος  (οικονομολόγος)
5. Μαρία-Χριστίνα Κτιστάκη Μέλος (ιδιωτική υπάλληλος)

Τμήμα Πληροφορικής Ασκληπιείου Βούλας
Αριθμός Επισκεπτών