greekenglish
     Αρχική arrow Ιατρική Υπηρεσία arrow Medical Service arrow Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (9 ΤΕΠ )        

Φόρμα Σύνδεσης

Όνομα Χρήστη

Κωδικός

Να με θυμάσαι
Υπενθύμιση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό; Δημιουργήστε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (9 ΤΕΠ )

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ                 

 

   Η μονάδα εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)  του νοσοκομείου μας είναι μια διεπιστημονική μονάδα δώδεκα κρεβατιών που νοσηλεύει και θεραπεύει  ενήλικους ασθενείς όλων των ειδικοτήτων εκτός από την καρδιολογία και την καρδιοχειρουργική ( εκτός από τις επιπλοκές άλλων οργάνων πλήν της καρδιάς ). 

    Λόγω του υψηλού ποσοστού ορθοπεδικών, πολυτραυματιών και νευροχειρουργικών ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο σε σύγκριση με τις εισαγωγές του παθολογικού τομέα, το 40% - 60% όλων των κρεβατιών στην  Μονάδα  Εντατικής  Θεραπείας  (Μ.Ε.Θ.) καταλαμβάνονται συνήθως από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είτε σαν αμιγείς ή στα πλαίσια του πολυτραυματία. 
Το ποσοστό θνησιμότητας από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις  είναι εγγενώς υψηλό (~36%) έναντι ενός ~17% των αναπνευστικών και παθολογικών ασθενών. Οι ασθενείς αυτοί αυξάνουν το γενικό ποσοστό θνησιμότητας σε 22 -28%, ανάλογα με την χρονιά και τις διαφορές των εισαχθέντων και 
της βαθμονόμησης της βαρύτητας σύμφωνα με την κλίμακα APACHE. Το γενικό ποσοστό θνησιμότητας έχει ελεγχθεί επανειλλημενα και βρέθηκε παρόμοιο ή χαμηλότερο από την αναμενόμενη έκβαση από το αποτέλεσμα  του APACHE ΙΙΙ των ασθενών.  

 

        Δύο ειδικοί γιατροί και ένας εξειδικευμένος και ένας ειδικός σε επίκληση στην εντατική παρακολούθηση καλύπτουν συνεχώς πέραν του τακτικού ωραρίου , αργίες , καθημερινές  και τις βραδινές βάρδιες.  
      Οι κλίνες των ασθενών είναι τετράσπαστες ειδικές για την πρόληψη των κατακλίσεων με μηχανισμούς όλων των κλίσεων ηλεκτροκίνητα ακόμα και την κλίση  από τα αριστερά προς τα δεξιά και παρέχουν μια σειρά  όλων των πιθανών θέσεων . Αναπνευστικές συσκευές ικανές να παρέχουν όλους τους σύγχρονους  τρόπους αερισμού εκτός από HFOV, όργανα πλήρους καρδιακής , αναπνευστικής , νευρολογικής   παρακολούθησης, καθώς επίσης ηλεκτροεγκεφαλογράφοι  (EEG), παρακολούθηση ενδοκρανίου πίεσης, συνεχούς καρδιακής παροχής (PICCO) , βρογχοσκόπια , γαστροσκόπιο, κολοσκόπιο, 3 μηχανές θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης, ενδοκρανιακό Doppler, υπερηχογράφος καρδιάς, αγγείων, κοιλίας, θώρακα, τραχήλου και πολλές αντλίες χορήγησης υγρών και άλλων διαλυμάτων  κ.λπ.      

 

       Οι ιδιαίτερα εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες σε μια αναλογία 3.2:1 κρεβατιών/νοσηλεύτρια  κρατούν τα πράγματα σε πλήρη έλεγχο. Ένα εργαστήριο για την αποστείρωση με  et-o/ θερμική 
μέθοδο, 3  μηχανήματα   αέριων  αίματος και  αναλυτές χημείας είναι  διαθέσιμοι εικοσιτέσσερεις  ώρες το  εικοσιτετράωρο. Υπάρχει ένα αποκλειστικό σύνολο δωματίων αποθήκευσης των φαρμάκων, των καθετήρων και υλικών στοιχείων που μπορεί να χρειασθεί  οποιαδήποτε στιγμή (π.χ. Κυριακή πρωί 03.00)

 

 

 

Περίπλοκες ιατρικές και χειρουργικές διαδικασίες γίνονται επί της κλίνης του ασθενούς χωρίς να χρειάζονται επικίνδυνες μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένου της βρογχοσκόπησης, των ενδοσκοπήσεων του πεπτικού, του καρδιακού καθετηριασμού, διοισοφαγικού, κοιλιακού, διαθωρακικού και διακρανιακού υπερήχου, κεντρικού φλεβικού καθετηριασμού, ανοικτού χειρουργικού ή διαδερμικού τρόπου οποιασδήποτε τραχειοστομίας, τοποθέτησης σωλήνων θώρακα, αρτηριακού καθετηριασμού, ενδοτραχειακής διασωλήνωσης κ.λπ.

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ράλλης Μιχαήλ

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ.Ε.Θ.

ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Μ.Ε.Θ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΣΘΕΝΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Τμήμα Πληροφορικής Ασκληπιείου Βούλας
Αριθμός Επισκεπτών